تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
بازدید: ۱۲۶
گروه: آموزشی و انگیزشی

استاد عباسمنش

 

 

 

 

     

شکرگزاری بهترین فرکانس و نزدیکترین فرکانس با خداوند می باشد پیشنهاد می کنم که از کتاب معجزه سپاسگزاری استفاده کنید تا راه های سپاس گزاری را در زمینه های مختلف یاد بگیرید و بتوانید به مرحله برسید که به صورت ناخودآگاه در هر لحظه سپاسگزار خداوند باشید

 

سایر مطالب