تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
بازدید: ۴۰۸
گروه: آموزشی و انگیزشی

فقط توجه بر خواسته ها و عدم توجه بر ناخواسته ها استاد عباسمنش

نیازی با فایت کردن و جنگیدن با مخالفانتون ندارید..
کار شما اعراض از ناخواسته و توجه به خواسته هاست 

🕓 زمان : ۴ دقیقه

سایر مطالب
موردی یافت نشد