تاریخ درج : ۱۳۹۸/۰۳/۱۵
بازدید: ۳۴۷
گروه: آموزشی و انگیزشی

برای موفقیت باید بها بدی استعداد مهم نیست .باور مهم .ایمان مهم .توکل مهم ایمانی که عمل نیاره‌،‌ایمان نیست حرف مفت

برای موفقیت باید بها بدی ✅
استعداد مهم نیست .باور مهم .ایمان مهم .توکل مهم 
ایمانی که عمل نیاره‌،‌ایمان نیست حرف مفت 

سایر مطالب
موردی یافت نشد